Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus | Bagmati Pradesh Loksewa Aayog Syllabus | Syllabus of Bagmati Pradesh | Pradesh Lok Sewa Aayog Bagmati Syllabus | Bagmati Province Loksewa Syllabus | PSC Bagmati Pradesh Syllabus

Hello Friends, Bagmati Pradesh Public Service Commission of Nepal has published the new syllabus of various post & position on its website. If you are looking for the Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus to crack the civil service exam and are not getting it anywhere, then you have come to the right place.

Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus
Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus

In this post, We will share with all of you the following level of Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus. you can easily download Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus in PDF format.

Bagmati Pradesh Loksewa Aayog Syllabus Level 4

Now, We are going to share Bagmati Pradesh Losewa Aayog Syllabus 4th Level for various post. If you are interested then, you can easily download the PDF format of the Syllabus of Bagmati Pradesh 4th level according to your interest by clicking on the link below.

S.N.Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus Level 4Download Link
1.Bagmati Pradesh 4th level अ.न.मी. SyllabusDownload
2.Bagmati Pradesh 4th level अ.हे.व. SyllabusDownload
3.Bagmati Pradesh 4th Level अमिन SyllabusDownload
4.Bagmati Pradesh 4th Level Assistant Sub-EngineerDownload
5.Bagmati Pradesh 4th Level Lab-Assistant SyllabusDownload
6.Bagmati Pradesh 4th Level खानेपानी सरसफाई टेक्निसियन SyllabusDownload
7.Bagmati Pradesh 4th Level सह लेखापाल SyllabusDownload
8.Bagmati Pradesh 4th Level सहायक महिला विकास अधिकृत SyllabusDownload
9.Bagmati Pradesh 4th Level कृषि सेवा फिसरिज समूह नायब प्राविधिक सहायक SyllabusDownloadBagmati Pradesh Loksewa Syllabus Level 5

Now, We are going to share Bagmati Pradesh Losewa Aayog Syllabus 5th Level for various post. If you are interested then, you can easily download the PDF format of the Syllabus of Bagmati Pradesh 5th level according to your interest by clicking on the link below.

Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus Level 5

S.N.Bagmati Pradesh Loksewa Syllabus Level 5Download link
1.Bagmati Pradesh Sub-Engineer (Civil) Syllabus 5th LevelDownload
2.Bagmati Pradesh Health Assistant (HA) Syllabus 5th LevelDownload
3.Bagmati Pradesh Prasa (प्रा.स.) Syllabus 5th LevelDownload
4.Building and Architect (Sub Engineer-Civil) Syllabus 5th LevelDownload
5.Bagmati Pradesh Staff Nurse 5th Level SyllabusDownload
6.Bagmati Pradesh Veterinary / Livestock Assistant Syllabus 5th LevelDownload
7.Bagmati Pradesh Statistics Assistant Syllabus 5th LevelDownload
8.Bagmati Pradesh Administration Assistant (General Administration / Accounting / Internal Auditing) 5th Level SyllabusDownload
9.Bagmati Pradesh Lab Technician (Engineering / Civil) Assistant Syllabus 5th LevelDownload
10.Bagmati Pradesh Lab Technician (Health Services / MLT / JMLT) Assistant Syllabus 5th LevelDownload
11.Pharmacy Assistant (Health Service / Pharmacy) Syllabus 5th LevelDownload
12.Deputy Technical Assistant (Agriculture / Plant Protection, Agronomy, Horticulture, Agriculture Extension, Soil Science and Agricultural Economics & Marketing) 5th Level SyllabusDownload
13.Bagmati Pradesh Mechanical Engineering (Engineering Service / Mechanical / General Mechanical Supervisor) Syllabus 5th LevelDownload
14.Radiographer (Health Service / Radiography) Syllabus 5th LevelDownload
15.Medical Recorder Supervisor (Health Service / Medical Recorder) 5th Level Assistant SyllabusDownload
Syllabus of Bagmati Pradesh 5th Level

Bagmati Pradesh 7th Level Syllabus

The table below, We presents Bagmati Pradesh 7th Level Syllabus for various post. If you are interested then, you can easily download syllabus of bagmati pradesh 7th level according to your interest by clicking on the link below.

Bagmati Pradesh Loksewa 7th Level Syllabus

S.N.Bagmati Pradesh 7th Level SyllabusDownload Link
1.इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह (Mechanical Engineer)Download
2.इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह (Napi Officer)Download
3.इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्टDownload
4.Computer EngineerDownload
5.इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह अन्तर्गतका जनरल, हाइड्रोपावर, इरिगेशन र स्यानिटरी उपसमूहDownload
6.सहायक वन अधिकृत (General Forestry)Download
7.इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्र्रोलोजीष्टDownload
8.Agriculture EngineerDownload
9.विविध सेवा, वातावरण निरीक्षक/ वातावरणविद वा सो सरह Download
10.खाद्य अनुसन्धान अधिकृतDownload
11.विविध सेवा, अर्थशास्त्री – EconomistDownload
12.प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन, राजश्व, लेखा, लेखापरीक्षण समूह) अधिकृतDownload
13.प्रशासन सेवा, विविध समूह, तथ्याङ्कशास्त्रीDownload
14.नेपाल कृषि सेवा, लाइभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट समूह, अधिकृत सातौंDownload
15.नेपाल कृषि सेवा, फिसरिज समूह, अधिकृत सातौं Download
16.नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अधिकृत सातौDownload
17.नेपाल कृषि सेवा एगृ एक्सटेन्सन, हर्टिकल्चर, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्क र स्वायल साइन्स समूह अधिकृत सातौंDownload
18.इन्टोमोलोजिष्ट – EntomologistDownload
19.तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क अधिकृतDownload
20.कम्युनिटि नर्सिङ्ग अधिकृतDownload
21.फिजियोथेरापिष्टDownload
22.फार्मेसी अधिकृतDownload
23.स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नर्सिङ्ग अधिकृतDownload
24.जनस्वास्थ्य अधिकृतDownload
25.मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्टDownload
Bagmati Pradesh 7th Level Syllabus

We also hope and believe that the Bagmati Pradesh Loksewa Aayog Syllabus will help you to achieve success for the level Which you are preparing for.

Passing bagmati pradesh loksewa’s exam is not easy but not impossible. If you understand the subject well and prepare, you can definitely get success the bagmati pradesh loksewa’s exam.

About Bagmati Pradesh Loksewa Aayog

The Bagmati Pradesh Public Service Commission (Lok Sewa Aayog) is responsible for conducting exams for the recruitment of civil servants in the province. It is an autonomous body established by the Nepal government to select qualified candidates for various civil service positions in the province.

The central office of the Bagmati Pradesh Public Service Commission is located in Hetauda Makwanpur. Also, The contact numbers of this Public Service Commission are ०५७-५९०६१३, ५९०६१4 and ५९०६१5 and The email address is [email protected]


7 Pradesh Loksewa Aayog Syllabus


Hey friends, Hare are some Gk Note for you, If you interested to learn general Knowledge then click given below link and download general knowledge in PDF.Visit Homepage : Loksewa Vision