Karnali Pradesh Loksewa Syllabus Level 4, 5 & 7 in PDF (Updated)

Karnali Pradesh Loksewa Syllabus | Karnali Pradesh Loksewa Aayog Syllabus | Syllabus of Karnali Pradesh | Pradesh Lok Sewa Aayog Karnali Syllabus | Karnali Province Loksewa Syllabus | PSC Karnali Pradesh Syllabus

Hello Sathi, PSC Karnali Pradesh published the new syllabus of various post on its own website. If you are searching Karnali Pradesh Loksewa Syllabus to crack the karnali pradesh loksewa exam then you are in right path.

Karnali Pradesh Loksewa Syllabus

In this post, We will share the Karnali Pradesh Loksewa Aayog Syllabus in pdf format for that students and candidates who are trying to get success in the Karnali Pradesh PSC exams.

Karnali Pradesh Loksewa Syllabus Level 4 in PDF

Now, We are going to share Karnali Pradesh Losewa 4th Level Syllabus for various post. If you are interested then, you can easily download the PDF format of the Syllabus of Karnali Pradesh 4th Level according to your interest by clicking on the link below.

Karnali Pradesh Loksewa Syllabus 4th Level PDF

S.N.Karnali Pradesh 4th Level SyllabusDownload Link
1.वन रक्षक (तह विहिन)Download
2.अ न मिDownload
3.अ हे बDownload
4.ल्याब असिष्टेन्टDownload
5.अमिनDownload
6.सिभिल – असिष्टेन्ट सव इन्जिनियरDownload
7.सिभिल, स्यानिटरी – खानेपानी तथा सरसफाइ टेक्निसियनDownload
8.नेपाल कृषि सेवा, फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट – नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिकDownload
9.नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट – नायव पशु सेवा प्राविधिकDownload
10.नेपाल कृषि सेवा, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह – नायब प्राविधिक सहायकDownload
11.नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्रि – फरेष्टरDownload
12.आर्युवेद – वैद्यDownload
13.सहायक कम्प्युटर अपरेटरDownload
14.नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व – सहायक, लेखा सहायक, सहलेखापालDownload
15.सहायक महिला विकास निरीक्षकDownload
Karnali Pradesh Loksewa Syllabus 4th Level PDF


Also Read:


Karnali Pradesh Loksewa Syllabus Level 5 in PDF

Now, We are going to share Karnali Pradesh Losewa 5th Level Syllabus for various post. If You interested to download Syllabus of Karnali Pradesh 5th level according to your interest then visit the given below link.

Karnali Pradesh Loksewa Syllabus 5th Level PDF

S.N.Karnali Pradesh 5th Level SyllabusDownload Link
1.हेल्थ असिष्टेन्टDownload
2.आर्युवेद-कविराजDownload
3.ल्याब टेक्निसियनDownload
4.पब्लिक हेल्थ नर्सDownload
5.स्टाफ नर्सDownload
6.सर्भेक्षकDownload
7.फार्मेसी सहायकDownload
8.सव इन्जिनियर – बिल्डिङ्ग एण्ड आर्टिटेक्टDownload
9.सव इन्जिनियर – जनरल, हाईवे, स्यानीटरी, इरिगेशन र हाइड्रोपावरDownload
10.शिक्षा प्रशासन-प्राविधिक सहायकDownload
11.नेपाल कृषि सेवा, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक – फिसरिज, भेटेरिनरी र लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्टDownload
12.नेपाल कृषि सेवा, प्राविधिक सहायक – प्लान्ट प्रोटेक्सन, एग्रनोमी, हर्टिकल्चर, एगृ. एक्सटेन्सन, स्वायल साइन्स र एगृ.इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूहDownload
13.नेपाल वन सेवा , जनरल फरेष्ट्रि – रेन्जर र भूसंरक्षण सहायकDownload
14.रेडियोग्राफरDownload
15.कम्प्युटर अपरेटरDownload
16.कम्प्युटर टेक्निसियनDownload
17.बायो मेडिकल टेक्निसियनDownload
18.इ सि जि टेक्निसियनDownload
19.मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजरDownload
20.तथ्यांक सहायकDownload
21.फिजियोथेरापी सहायकDownload
22.नेपाल प्रशासन, सामान्य प्रशासन र लेखा – सहायक, लेखापाल, आन्तरिक लेखापरीक्षक, लेखा सहायकDownload
23.एनेस्थेसिया सहायकDownload
24.महिला विकास निरीक्षकDownload
25.ईलेक्ट्रिकल सव-इन्जिनियर – Electrical Sub-EngineerDownload
26.मेकानिकल सव-इन्जिनियर – Mechanical Sub-EngineerDownload
Karnali Pradesh Loksewa Syllabus 5th Level PDF

Karnali Pradesh Loksewa Aayog Syllabus Level 7 in PDF

Now, We are going to share Karnali Pradesh Losewa 7th Level Syllabus for various post. If You interested to download Syllabus of Karnali Pradesh 7th level according to your interest then visit the given below link.

Karnali Pradesh Loksewa Syllabus 7th Level PDF

S.N.Karnali Pradesh 7th Level SyllabusDownload Link
1.सामान्य प्रशासन, लेखा र राजश्व – अधिकृत सातौंDownload
2.महिला विकास अधिकृतDownload
3.सिभिल, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्टिटेक्ट – Architect EngineerDownload
4.नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल – जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर र एयरपोर्टDownload
5.नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ र पब्लिक/कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिङDownload
6.ईलेक्ट्रीकल ईन्जिनियरDownload
7.कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृतDownload
8.नेपाल कृषि सेवा, एगृ एक्सटेन्सन, एग्रोनोमी, प्लान्ट प्रोटेक्सन, एगृ इको. एण्ड मार्केटिङ्ग र स्वायल साइन्स – अधिकृत सातौंDownload
9.नेपाल कृषि सेवा, भेटेरीनरी – पशु चिकित्सकDownload
10.नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण सम्भार इन्जिनियरDownload
11.ल्याव टेक्नोलोजिष्टDownload
12.रेडियोग्राफ्री टेक्नोलोजिष्टDownload
13.वातावरण निरीक्षकDownload
14.नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण,अधिकृत सातौं Download
15.नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री, फरेष्ट रिसर्च र स्वाइल एण्ड वाटर कन्जरभेसन – सहायक वन अधिकृत र जलाधार व्यवस्थापन अधिकृतDownload
16.नेपाल कृषि सेवा, लाईभस्टक, पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट – पशु विकास अधिकृतDownload
17.नेपाल शिक्षा सेवा, गणित प्रशिक्षकDownload
18.नेपाल शिक्षा सेवा, अंग्रेजी प्रशिक्षकDownload
19.नेपाल शिक्षा सेवा, विज्ञान प्रशिक्षकDownload
20.नेपाल शिक्षा सेवा, सामाजिक शिक्षा प्रशिक्षकDownload
21.नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाली प्रशिक्षकDownload
22.कम्प्युटर अधिकृतDownload
23.कम्प्युटर इन्जिनियरDownload
24.नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन – जनस्वास्थ्य अधिकृतDownload
25.नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा , तथ्यांक समूह – तथ्यांक अधिकृतDownload
Karnali Pradesh Loksewa Syllabus 7th Level PDF

Only Nepali citizens who have reached the minimum qualification can participate in the examination conducted by the Karnali Province Public Service Commission.

We also hope and believe that the Karnali Province Loksewa Syllabus will help you to achieve success for the level you are preparing for.

About Karnali Pradesh Loksewa Aayog

Karnali Province Public Service Commission has been established with the objective of making the public administration competent, strong and service-oriented by maintaining fairness in the selection of suitable candidates for the posts of State Civil Service, Province Police Service, Province Assembly Service, Province Local Government Service and promoting the merit system.

The central office of the Public Service Commission of Karnali Pradesh is located in Birendranagar Municipality Ward No. 8 Milan Chowk, Surkhet. Also, The contact numbers of this PSC Karnali Province are ०८३-५९०३००, ५९०३०१ and The email address is [email protected], [email protected]


7 Pradesh Loksewa Aayog Syllabus

[catlist name=”pradesh-loksewa” link_target=_blank numberposts=10]


Hey friends, Hare are some Gk Note for you, If you interested to learn general Knowledge then click given below link and download general knowledge in PDF.What is the official site of Karnali Pradesh Public Service Commission?

The official site of Karnali Pradesh Public Service Commission is ppsc.karnali.gov.np

Where is the address of Karnali Pradesh Public Service Commission?

The Address of Karnali Pradesh Public Service Commission is Birendranagar Municipality Ward No. 8 Milan Chowk, Surkhet.

How can I contact Karnali Pradesh Loksewa Aayog Nepal?

You can contact the Gandaki Pradesh Loksewa Aayog Nepal by calling ०८३-५९०३००, ५९०३०१ and sending an email o [email protected], [email protected].


Visit Our Website Loksewa Vision, to get PSC Kharidar, Nayab Subba, Section Officer exam’s related Syllabus, Model Question, GK Note & Stock Market Listed Company Dividend Related latest Update.

Leave a Comment